The solutions to your steel requirements

Outsourcing

OUTSOURCING

Dzięki współpracy z firmą MK Engineering nasi klienci otrzymują wiele korzyści:

  • koncentrację na zasadniczych celach działalności;
  • większa elastyczność operacyjna i finansowa;
  • zmniejszenie nakładów inwestycyjnych na utrzymywanie bazy technicznej i organizacyjnej powierzonych działalności;
  • odciążenie różnych działów firmy, np. zaopatrzenie, rekrutacja, itd.
  • zwiększenie wydajności;
  • oszczędność czasu i zasobów ludzkich;
  • zapewniamy najwyższą jakość usług w oparciu o doświadczenia oraz specjalizację firm je świadczących;
  • odciążenie różnych działów firmy, np. zaopatrzenie, rekrutacja, itd.

W tym celu dysponujemy własnymi możliwościami produkcyjnymi, logistycznymi i magazynowymi.